Home  /   Zwangerschap  /   Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek

Combinatietest
Sinds enkele jaren is het mogelijk om, ook als je jonger bent dan 36 jaar, tijdens de zwangerschap onderzoek te laten verrichten naar de kans dat u een kind krijgt met Downsyndroom. Wat houdt het onderzoek in? Dit onderzoek is een vorm van screening waarbij een risicoschatting wordt gemaakt.

Door middel van een echo, waarbij de nekplooi van je kind wordt gemeten, en een bloedonderzoek wordt berekend hoe groot de kans is dat je kind het Downsyndroom heeft. Deze zogeheten combinatietest is het meest betrouwbaar bij een zwangerschapsduur tussen de 10-13 weken.

Blijkt dat je een verhoogde kans hebt (kans groter dan 1:200), dan kan je kiezen voor een test die een definitieve uitslag kan geven, zoals vlokkentest en vruchtwaterpunctie ook wel prenatale diagnostiek genoemd. De kosten van de combinatietest liggen rond de 200 euro en worden nog niet vergoed door de basisverzekering als je jonger dan 36 jaar bent. Interesse? Onze vraag aan jou en je partner is om vooraf aan je eerste controle bij ons, goed na te denken over of je van dit onderzoek gebruik wilt maken. Zo ja, bedenk dan goed waarom je het wilt en wat je zou doen met bijvoorbeeld een slechte uitslag.

Besef goed dat deze test alleen een risicoschatting geeft voor 1 afwijking. Het geeft geen garantie op een gezond kindje. Voor uitgebreide informatie kan je kijken op www.prenatalescreening.nl. Tijdens de eerste controle bij ons zullen we terugkomen op dit onderwerp en jullie keuze bespreken. Als je tijdens de intake geen informatie over deze testen wil, dan kan je dat telefonisch aan ons doorgeven.

Prenatale diagnostiek
Voor vrouwen die in de 18de week van de zwangerschap 36 jaar of ouder zijn, of vrouwen waarbij in de naaste familie chromosoomafwijkingen voorkomen, blijft de mogelijkheid bestaan om direct voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te kiezen als ze willen weten of hun kind Downsyndroom heeft. Indien er een indicatie bij jou bestaat voor het verrichten van diagnostiek dan wordt dit vergoed door de verzekering.

Bij deze onderzoeken wordt weefsel van de placenta (vlokkentest) of wat vruchtwater (vruchtwaterpunctie) uit de baarmoeder gehaald. Aan deze cellen kan gezien worden of je kind Downsyndroom of een chromosoomafwijking heeft of niet. Er is er een kans op miskraam na deze ingreep. Deze kans is ongeveer 1-0,5% (1:150).

De vlokkentest kan worden verricht tussen 11-13 weken zwangerschap en de vruchtwaterpunctie vanaf 14 weken zwangerschap. Beide onderzoeken worden gedaan in een academisch ziekenhuis. Mocht je binnen deze leeftijdsgrens vallen, dan bespreken we de mogelijkheid tot testen altijd tijdens je eerste controle, maar het is goed om vooraf al na te denken of je van dit onderzoek gebruik wil maken. Voor meer informatie kan je kijken op www.prenatalescreening.nl

20-weken echo
De verenigingen van gynaecologen, verloskundigen en huisartsen hebben vastgesteld dat een routine echoscopisch onderzoek in de 20ste week van de zwangerschap wenselijk is. Deze echo is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Tijdens dit echo-onderzoek wordt gelet op:
• de grootte van de foetus;
• ernstige afwijkingen zoals een open ruggetje.

Als ouders kiezen voor echo-onderzoek hopen zij natuurlijk dat alles er prima uit ziet. Ouders realiseren zich soms niet, of onvoldoende, dat een echo ook onplezierige, onverwachte bevindingen kan opleveren. In een enkel geval zal de echoscopist vaststellen dat de foetus ernstige afwijkingen heeft. Je komt als ouder dan voor moeilijke keuzes te staan.

Er kan ook een behandelbare afwijking worden gevonden en doordat dit dan al vooraf bekend is, kan er rekening gehouden worden met het beleid voor de bevalling en na de geboorte. Het maken van een uitgebreide echo is voor zover bekend niet schadelijk voor de gezondheid van je baby. Wel is het belangrijk dat je je bewust bent van het volgende:

• je krijgt ook na de echo nooit zekerheid op een gaaf en gezond kind;
• een ongunstige uitslag heeft gevolgen voor de beleving van de zwangerschap;
• bij ernstige afwijkingen kom je voor de keuze te staan om de zwangerschap wel of niet uit te dragen;
• niet altijd kan een uitspraak worden gedaan over de ernst van een afwijking; dit kan uiteindelijk mee of tegenvallen.

Als je van deze echo gebruik wil maken, bedenk dan goed dat het geen pretecho is. Je krijgt niet veel foto’s, het is geen 3D echo en het gaat ook niet om het geslacht van het kindje. Als het je juist alleen hierom gaat, dan kan je beter voor een pretecho kiezen. Een pretecho wordt niet vergoed.
Mocht je gebruik willen maken van de 20-weken echo, dan kun je uiteraard bij ons terecht.