Home  /   Kraamtijd  /   Hielprik en gehoortest

Hielprik en gehoorscreening

Hielprik
In de eerste week na de geboorte van jullie kind zal de wijkverpleegkundige bij jullie thuis langskomen voor de hielprik. Uit de hiel van de baby wordt dan wat bloed afgenomen. Dit wordt onderzocht op 17 zeldzame, maar ernstige ziekten.

Het betreffen ziekten van de stofwisseling, de bijnier, de schildklier en het bloed. Deze ziekten zijn vaak erfelijk en kunnen ernstige gevolgen hebben, tenzij ze op tijd ontdekt worden met de hielprik. Er kan dan kan tijdig een behandeling worden gestart met medicatie of een dieet, zodat schade in de ontwikkeling van jullie kind wordt voorkomen. Het is niet verplicht om de hielprik de laten doen, maar wel wenselijk in verband met de gezondheidswinst die met het onderzoek bereikt wordt. De bloedziekte waarop getest wordt is sikkelcelziekte. Dit is erfelijke bloedarmoede. Behalve dat het bloed op de ziekte onderzocht wordt, kan er ook gekeken worden naar dragerschap.

Dragers zijn zelf niet ziek, maar kunnen de ziekte wel doorgeven als ze zelf kinderen krijgen. Als jullie
kind drager is, dan ontvangen jullie hier ook bericht over, tenzij jullie dit niet willen weten. Geef dit dan aan bij de wijkverpleegkundige.

Als de uitslag afwijkend is, dan horen jullie dit binnen 3 weken. Er zal dan verder onderzoek worden ingezet en dan kan alsnog blijken dat jullie kind niet ziek is (foutpositieve uitslag de eerste keer). Verder geldt: geen bericht is goed bericht. Voor meer informatie kijk op www.rivm.nl/hielprik

Gehoortest 
Tegelijk met de hielprik wordt door de wijkverpleegkundige de gehoortest uitgevoerd. Het onderzoek is niet pijnlijk, jullie kind krijgt alleen even een klein dopje in de oren. Er is dan direct duidelijk of jullie kindje kan horen.

Bij een twijfelachtige uitslag zal de test een paar weken later over gedaan worden. Dit komt meestal doordat er wat water of viezigheid in de oortjes zit, wees dus niet direct ongerust. Voor meer informatie kijk op: www.rivm.nl/gehoorscreening